พิมพ์ธุรกิจแบบพิเศษ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่ยกระดับบริษัทฯ ให้เป็นโรงพิมพ์ที่พิมพ์งานเอกสารปลอดการทำเทียม Security Forms เพื่อให้ลูกค้าบริษัทฯ มั่นใจได้ว่างานพิมพ์จะไม่ถูกการลอกเลียนแบบและถูกทำเทียมขึ้น การป้องกันจะเป็นการป้องกันทั้งในด้านวัตถุดิบที่ใช้ การออกแบบลวดลายที่ยากต่อการนำไปทำซ้ำ เทคนิคในการสอดแทรกด้วยระบบการพิมพ์ที่ทันสมัยที่ยากต่อการลอกเลียนแบบได้ หรือแม้กระทั่งการควบคุมความปลอดภัยในการผลิต ด้วยระบบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ทั่วไปทั้งภายในตัวโรงงานและส่วนสำนักงาน รวมถึงการใช้ระบบคีย์การ์ด เซ็นเซอร์ต่างๆ ในการผ่านเข้าออกตลอดเวลาภายใต้คู่มือปฏิบัติงานที่มีการตรวจสอบ และการกระทบยอด ควบคุมอย่างเข้มงวด ได้มาตรฐาน ISO 9001 : 2000

แบบพิมพ์ธุรกิจปลอดการทำเทียม ประกอบด้วย การพิมพ์เช็ค สมุดเงินฝาก การพิมพ์ข้อสอบ เอกสารปลอดการทำเทียมจากการทำสำเนา คูปอง บัตรกำนัล เป็นต้น