ฎิทินกิจกรรม

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ
21/04/22
15 : 00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
-
13/09/21
15:15 - 16:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2564 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูลนำเสนอ
23/04/21
14.00
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-
01/04/21
11:15 - 12:00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
-
31/08/20
11.15-12.00
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2563 รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูลนำเสนอ
29/05/20
13.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) ห้องประชุมมงคลสุธี เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
-
24/04/20
13.30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ห้องประชุมมงคลสุธี, บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
-
02/03/20
15:20 - 16:20
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
-
06/09/19
15:20 - 16:20
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2562 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
-
25/04/19
13:30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) ห้องประชุมมงคลสุธี เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
-
25/02/19
11.20-12.35
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
11/09/18
15:20 - 16:20
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2561 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
20/04/18
13:30
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมมงคลสุธี ตั้งอยู่เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
-
15/02/18
14.00
การประชุมวิสามัญผ้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
-
18/09/17
10.10-11.10
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเสนอ
Page: 1 of 4 page(s)     1 2 3 4 »