งสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2021

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด 153,919,994.00 33.30
2 น.ส.สุธิดา มงคลสุธี 20,632,037.00 4.46
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,936,336.00 3.02
4 นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์ 11,235,000.00 2.43
5 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 8,641,448.00 1.87
6  OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 6,057,152.00 1.31
7 นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 5,000,000.00 1.08
8 นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ 5,000,000.00 1.08
9  CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 4,656,094.00 1.01
10 พล.ต.ต.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 4,345,800.00 0.94