คํามที่ถูกถามบ่อย

คำถาม

Q : รบกวนสอบถามถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบ่จากน้ำท่วมครับ
1.รายได้ใน Q4 เป็นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับ Q3 ครับ เข้าใจว่าน่าจะลดลงเนื่องจากลูกค้าได้รับผลกระทบ แต่คาดว่าน่าจะลดลงประมาณเท่าใดครับ
2.ในงบกระแสเงินสดของ Q3 ทางบริษัทมีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 19.2 ล้านบาท และได้รับเงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 18.6 ล้านบาท แต่ในหมายเหตุประกอบงบข้อ15 มีการขายอสังหาเพื่อการลงทุน 121.7 ล้านและเป็นค่าเสื่อสะสมของที่ขายไป 32.3 ล้าน ถือเป็นมูลค่าสุทธิ 89.4 ล้าน ถ้าขายได้กำไร 19.2 ล้านน่าจะได้เงินสดประมาณ 118.6 ล้านหรือป่าวครับ แต่ในงบกระแสเงินสดไม่มีเงินจำนวนนี้เข้ามาไม่ทราบว่าผมเข้าใจผิดหรือป่าวรบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ
3.เงินปันผลตามนโยบายที่ไม่ต่ำกว่า 40% แต่ในปีที่ผ่านมาจ่ายในระดับ 53% คาดว่าปีนี้ซึ่งมีกำไรจากการขายหุ้นคืนและขายอสังหาริมทรัพย์จะทำให้จ่ายได้ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมาหรือไม่ครับ
ขอบคุณมากครับ
พีระ จิตต์ปราณีชัย
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
 

ฝากคำถาม

 
ลงทะเบียน สมาชิก
กรณีที่ท่านยังไม่ได้สมัครสมาชิก IR Services

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อทำการสมัครสมาชิก IR Services

* อีเมล :
* ชื่อ :
* นามสกุล :
* ที่อยู่ :
* เบอร์โทร :
* บริษัท :
* สถานะ :
* Captcha :  
   * คำถาม :