ติต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณอนุเทพ กิจประทาน

ผู้จัดการส่วนสำนักประธานฝ่ายบริหาร

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 0-2784-5888
โทรสาร : 0-2784-5858
อีเมล์ : [email protected] , [email protected]