พิมพ์ธุรกิจปลอดการทำเทียม

T.K.S. มุ่งมั่นที่ยกระดับบริษัทให้เป็นโรงพิมพ์ที่พิมพ์งานเอกสารปลอดการทำเทียม SECURITY FORM เพื่อให้ลูกค้าบริษัท มั่นใจได้ว่างานพิมพ์จะไม่ถูกการลอกเลียนแบบ และถูกทำเทียมขึ้น การป้องกันจะเป็นการป้องกันทั้งในด้านวัตถุดิบที่ใช้ การออกแบบลวดลายที่ยากต่อการนำไปทำซ้ำ เทคนิคในการสอดแทรกด้วยระบบการพิมพ์ที่ทันสมัย ที่ยากต่อการลอกเลียนแบบได้ หรือแม้กระทั่งการควบคุมความปลอดภัยในการผลิต ด้วยระบบกล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งอยู่ทั่วไปทั้งภายในตัวโรงงาน และส่วนสำนักงาน รวมถึงการใช้ระบบคีย์การ์ด เซ็นเซอร์ต่างๆ ในการผ่านเข้าออกตลอดเวลา ภายใต้คู่มือปฎิบัติงานที่มีการตรวจสอบ และการกระทบยอด ควบคุมอย่างเข็มงวด ได้มาตรฐาน ISO 9001 : 2000

แบบพิมพ์ธุรกิจ ปลอดการทำเทียม ประกอบด้วย การพิมพ์เช็ค, สมุดเงินฝาก, การพิมพ์ข้อสอบ, เอกสารปลอดการทำเทียมจากการทำสำเนา, คูปอง, บัตรกำนัล เป็นต้น