งสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

100%

บจ. ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์

ผลิตแบบพิมพ์ธุรกิจทั่วไป แบบพิมพ์แบบพิเศษแบบพิมพ์ปลอดการทำเทียมและให้บริการงานพิมพ์ในระบบดิจิตอล ระบบออฟเซ็ทและงานบริหารคลังแบบพิมพ์ให้กับองค์กรขนาดใหญ่

ความสัมพันธ์ : บริษัทย่อย

79.74%

บมจ. ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

ธุรกิจการพิมพ์งานพิมพ์ปลอดการทำเทียมและบัตรพลาสติก

ความสัมพันธ์ : บริษัทย่อย

38.51%

บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)

จำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงซอฟท์แวร์ และระบบสารสนเทศ

ความสัมพันธ์ : บริษัทร่วม